Reparbete

November 20th, 2013 by admin

Vad är egentligen reparbete för något?

Reparbeten av olika slag blir allt vanligare inom industrin. Reparbete går kortfattat ut på att man utför arbeten på hög höjd, dit man når genom att klättra upp i rep. Här kommer några exempel på när man använder sig av reparbete.

  1. På oljeplattformar

Oljeplattformar är oerhört komplicerade konstruktioner. Inte bara är de byggda mycket högt upp i luften, utan de är också komplicerade i den beteckningen att de innehåller många svåråtkomliga skrymslen och vrår. Här kan reparbete komma till stor nytta, inte minst om man är ute efter att reparera eller installera saker i utrymmen där det är mycket svårt att komma åt. Man kan i princip nå överallt genom reparbeten.

  1. Fönsterbyte på hög höjd

Men man kan också stundtals komma att behöva byta fönster på hög höjd. Då är det också fördelaktigt att använda sig av reparbeten av olika slag. Med reparbete kan man nämligen på ett fördelaktigt sätt komma åt högst upp där det annars kan vara svårt att nå.

  1. Fasadrenoveringar

Det kan också finnas en del anledningar att byta ut och ordna med saker på fasader av olika slag. Till exempel kan det vara så att en glödlampa i fasadbelysningen är tvungen att bytas ut eller att det på annat sätt finns någonting som man måste ordna med. Då kan reparbete vara till stor hjälp.

  1. Snöröjning på tak

Men även snöröjning på tak kan räknas som en form av reparbete, det vill säga ett arbete där man måste vara fäst i rep för att man inte ska behöva riskera livet om man snubblar till.

Fördelen med att använda sig av reparbete i någon av de ovan situationerna är inte bara för att det är billigt och bra. Faktum är att reparbete också gör det förvånansvärt säkert att utföra alla uppgifter.

Lämpliga lokaler för butiken

September 11th, 2013 by admin

Många butiker lever och verkar under påtagligt tuffa ekonomiska villkor, särskilt mindre affärer som ofta möter svåra utmanare i stora affärskedjor, shoppinggallerior och internetbaserade företag. Kostnaden för lokaler är i regel en betydande utgift, kanske den absolut största man har över huvud taget. Samtidigt är läget viktigt för alla butiker, att flytta till billigare lediga lokaler någonstans där antalet potentiella kunder är färre är inget alternativ.

Planera för framtiden
Det är alltså flera faktorer som ska vägas mot varandra när man väljer mellan olika lediga lokaler för en butik. Om framtiden ser ljus ut i den egna branschen kan det kanske vara klokt att satsa lite extra pengar på lediga lokaler i ett centralt och attraktivt område. De pengarna går mycket väl att tjäna in om antalet kunder ökar. Butiker som säljer produkter för vilka marknaden är osäker bör kanske ta de lite lugnare med den typen av investering.

Storleken spelar faktiskt roll
Storleken har i många fall en avgörande betydelse då man söker lediga lokaler. Det beror såklart på vilken typ av butik du har, en klädaffär behöver kanske större öppna ytor än en sybehörsbutik. Man behöver också planera för ett eventuellt litet lager och ett lunchrum eller personalutrymme. Om man väljer en lokal med öppen planlösning kan man i vissa fall själv dela in den i mindre sektioner.

Kolla kontraktet
Efter att man bestämt vilken av alla lediga lokaler man är intresserad av att hyra, kan det vara smart att låta någon juridiskt kunnig person som kan hjälpa till med den formella biten och se till att allting går rätt till. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår i alla avtal vad som ingår. Måste man betala extra för el, vatten och värme eller ingår det i grundhyran?

Videomöten och dess fördelar

September 5th, 2013 by admin

Nya sätt att kommunicera på arbetet skapas ideligen. Vissa blir mer populära än andra och ett av alla dessa är videomöten. Videomöten innebär att de anställda kan befinna sig var som helst i världen och ändå ta del av vad som sägs på mötet. De kan ta emot videosamtalet både via dator och mobil.

För den som spelar in mötet krävs det dock en lite mer avancerad utrustning för att kvaliteten ska vara så bra som möjligt. Visst går det att ringa på Skype och använda sig av en vanlig webb-kamera men alla som någon gång varit online och använt detta vet att varken bilden eller ljudet på samtalet håller en hög standard. Det finns många fördelar med att använda sig av ett professionellt videosystem.

Imagen
Det är vanligt att videomöten inte enbart sker på intern nivå utan även med potentiella kunder och samarbetspartners, då är det viktigt att ge ett så professionellt intryck som möjligt. En dålig bild och ett samtal som knappt är hörbart ger ingen bra image, snarare får det din arbetsplats att verka amatörmässig.

Ekonomi
De ekonomiska fördelarna med ett videomöte är många. Som första engångssumma kan det kännas som en kostsam investering men i längden är det otroligt gynnsamt. Beroende på vilken näringsverksamhet företaget bedriver går det att spara enorma summor på resekostnader. Där det förr krävdes fysisk närvaro för att delta på möten går det idag att vara på andra sidan jorden och ändå ta del av de aktuella rapporterna som presenteras.

Möjligheter
Man skulle kunna säga att ett videosystem är vad du gör det till. Det går att lägga ner mycket resurser på tekniken och då framför allt på de videokameror som förmedlar bilderna. Med flera kameror kan medarbetarna både se presentatören samt ett diagram eller någon annan väsentlig bild samtidigt, läs mer om möjligheterna här.

Arbetsrätt i Sverige

September 3rd, 2013 by admin

Det finns flera lagar inom EU som medlemsstaterna måste följa. När det gäller de på arbetsplatserna finns det få enhetliga utan istället är det den enskilda nationen som sätter reglerna. I Sverige finns det många lagar för att arbetslivet ska fungera så bra som möjligt, både för de anställda men även för arbetsgivaren. Minimilön är en paragraf som många tror ingår i lagen om arbetsrätt, men så är inte fallet. Det är kollektivavtalet som istället reglerar minimilönerna. Med ett kollektivavtal menas att det är facket och arbetsgivarna som tillsammans förhandlar fram en praxis för rimliga löner, där även minimilönen sätts.

Semester och ledighet
För en tillsvidareanställd person i Sverige som arbetar heltid är det lag på att denna ska få 25 lediga dagar om året. Ibland väljer den anställda att inte ta ut alla sina lediga dagar under ett år. Det vanliga är då att spara dem för att ta ut dem nästföljande. Det finns ingen lag på hur sparandet går till, men det är vanligt att det enbart är fem dagar per år som får sparas och då i max fem år. Avvikelser förekommer dock och det är upp till var och en att ta reda på vad som gäller för den egna arbetsplatsen. Sverige har med undantag för Norge världens mest generösa föräldradagar. I den arbetsrätt vi har i Sverige finns det flera paragrafer som gäller föräldralagen. Den behandlar allt från förkortad arbetstid till omplaceringar. Vissa jobb med tunga lyft eller liknande som inte passar för gravida kvinnor kan innebära att en tillfällig omplacering måste ske.

Arbetsvillkor
För att arbetsmiljön för de anställda ska vara så bra som möjligt finns det vissa lagar att följa. I Sveriges lag om arbetsrätt finns det beskrivet hur lång en normal arbetsvecka får vara. Det finns även bestämmelser för raster, lunchtid och övertid. En anställd får inte ha för många övertidstimmar under ett år och det finns även regler om obekväma arbetstider. Det är inte bara det anställda som har rättigheter, även arbetsgivaren måste kunna lita på sin personal. Därför finns det bestämmelser om hur det går till vid en uppsägning. Det är hur länge den uppsagda varit på jobbet som styr över hur lång uppsägningstiden är. Det finns dock vissa yrken där avgång sker med omedelbar verkan för att inte påverka kundkretsen, det innebär ändå att den anställda har rätt till full lön under perioden.

Läs mer här.

Snabbguide till 5:2 dieten på mindre än 7 minuter

August 28th, 2013 by admin

Övergången till e-faktura inte slutförd på många företag

July 29th, 2013 by admin

Betalning med e-faktura är tryggt, smidigt och sparar oerhört mycket tid. Du får alla räkningar direkt hos ditt online-konto på banken och kan lätt hålla reda på alla slutförda och väntande betalningar. Dessutom sparas alltid en e-faktura i minst 18 månader, så det är alltid möjligt att gå tillbaka och kolla upp enskild faktura ifall det av en eller annan anledning skulle behövas. Dessutom är det avsevärt mycket skonsammare för miljön att betala med elektroniska fakturor. Skulle man någon gång glömma att betala en e-faktura brukar de flesta företag skicka en påminnelse med posten.

Fast i gamla mönster
Dessvärre har inte alla företag infört betalning med e-faktura trots att det varit möjligt i många år vid det här laget, vilket är synd då det kostar företagen och deras kunder både tid och pengar. En stor andel av företagen vägrar envist att överge pappersfakturorna. En orsak till att e-faktura ännu inte accepterats överallt kan bero på avsaknaden av en gemensam standard för alla elektroniska fakturor. Ifall färdiga tekniska lösningar fanns att tillgå skulle förmodligen övergången till betalning med e-faktura gå smidigare.

Höga trösklar
En del företagare ställer sig också tveksamma då de uppfattar att system för e-faktura är både krångliga och dyra. Tröskeln är helt enkelt för hög, särskilt för mindre företag som har svårt att avvara resurser under implementeringsfasen. Troligtvis skulle de flesta företag, oavsett storlek och verksamhetsområde, emellertid tjäna mycket på längre sikt (källa: länk) om de väl tog steget och gick över till betalning med e-faktura.

Flexibla lösningar finns redan
Det finns lyckligtvis goda förhoppningar om att e-fakturor kommer vinna bredare acceptans inom en snar framtid. Redan i dagsläget finns många färdiga och skräddarsydda lösningar för bolag av alla typer som är redo att gå över till elektroniska fakturor. Men processen skulle gå snabbare om man från statligt håll tog initiativet att införa en nationell standard för betalning med e-faktura. Om detta kommer att ske återstår att se.

Gå en promenad när du pratar i telefon och gå ner i vikt

July 20th, 2013 by admin

Att gå ner i vikt kan vara svårt och frustrerande och är en källa till stor ångest för många. Hur mycket man än försöker så kan det vara svårt att se några konkreta resultat, och detta kan ofta leda till att man avbryter bantningskuren och faller tillbaka i gamla hjulspår. Ett tips för att verkligen lyckas gå ner i vikt kan vara att inte stirra sig blind på en särskild diet utan istället försöka använda många olika medel vars totala summa blir att man lyckas gå ner några kilo.

Genom att få lite motion här och där, och ändra sina matvanor på lite mindre dramatiska sätt än att ställa om sitt intag av kalorier helt och hållet till en viss diet, kan göra att man lyckas nå en viktnivå som faktiskt håller i sig på lång sikt.

Enkla tips för att få mer motion
Ett mycket enkelt tips som på lång sikt faktiskt kan bidra till att man går ner några kilon är att börja promenera medan man pratar i telefon. Promenader kan vara mer effektivt än man kanske tror och eftersom det är något man kan göra medan man gör något annat så kan det vara ett ovanligt bekvämt sätt att bränna lite kalorier på.

När man talar i telefon glömmer man ofta bort tiden, och eftersom många känner att man ända gärna gör något medan man samtalar så kan man lika gärna utnyttja tiden med att ta en promenad. Detta är så klart inte en lösning som håller på egen hand, men gör man det tillräckligt regelbundet så kan det faktiskt ge effekter, i alla fall om det kombineras med lite nyttigare kostvanor och en och annan regelbunden löprunda.

Viktigt med kondition

May 8th, 2013 by admin

Det är viktigt med att ha bra kondition för både kropp och själ. När man tränar kondition förbättras kroppens syreupptagningsförmåga. Eftersom alla näringsämnen behöver syre för att jobba på rätt sätt är det av största vikt att man har god kondition. Positiva effekter av att ha god kondition är bland annat att blodet blir mer lättflytande och att man får bättre blodkärl, att skelettet inte urkalkas, koordinationen förbättras, muskelstyrkan blir större, man blir uthålligare och graden av välbefinnande ökar psykiskt. Konditionsträning gör också att hjärtat pumpar runt blodet mycket lättare och kan pumpa mer blod för varje slag.

Hur bra kondition man har är beroende på bland annat åldern. Ju äldre man är desto sämre kondition har man oftast. Mycket för att kroppen av olika själ inte tar till sig träning på samma sätt som en yngre kropp. Den största faktorn när det gäller hur bra kondition man har är dock hur mycket rör på sig.
All rörelse ger en bättre konditon och det är betydligt bättre att göra något än att inte göra någonting alls. Vill man behålla sin kondition bör man motionsträna åtminstone 45 minuter varannan dag. Vid denna träningsdos behåller man den kondition och uthållighet som man redan har men man får inget mer. Kondition är nämligen en färskvara. Vill man ha en bättre kondition, vilket rekommenderas, måste man öka träningsdosen.

Är man i dålig konditon är det större risk för olika allvarliga sjukdomstillstånd än om man har god konditon. Vissa av dessa, som hjärt-, och kärlsjukdomar, är väldigt allvarliga. Risken för dessa sjukdomar kan alltså minskas väsentligt bara genom att man rör på sig några gånger i veckan. Så se till att bege dig ut och röra på dig, se till att skaffa dig själv bra kondition.

Träna tillsammans med en träningspartner

April 24th, 2013 by admin

Visst kan man träna själv när man ska träna men det är självklart roligare att träna tillsammans med andra. Fördelarna lyser igenom, man sporrar och hjälper helt enkelt varandra på vägen till bättre resultat oavsett vilket mål du har som idrottsutövare.

Hur hittar man då en träningspartner?
Många av våra gym har tagit fasta på detta och startat grupper ibland annat bodypump, step up, zumba och spinning. Även om det i sig handlar om individuell träning, är det alltid lättare att göra det ihop och sporra varandra när orken tryter. På gym behöver man oftast inte hitta en träningspartner. De har alltid färdiga grupper med fler som vill träna ihop.

Det kallas för gruppträning och är väldigt kul.
Om man däremot känner för att löpträna eller powerwalka kan det vara lite svårare att få med någon. Det finns dock många forum på internet där man kan nätverka och man ska inte underskatta dessa sidor. Dels kan man ofta få tag i andra människor som vill vara med och träna och dels kan man framför datorn hjälpa varandra till motivation mellan träningarna. Internet är ett jättebra ställe för nätverkande. Har du inte testat så gör det. Du kommer att bli förvånad över hur lätt det är att hitta människor med samma intresse som dig.
Många städer har också idrottsklubbar, friskis och svettis, viktväktarna och så vidare som anordnar olika träningskvällar. Det kan vara bra idé att gå med i dessa för att hitta träningskompisar. Om det inte fungerar så testa att gå med i stadens korplag i hockey eller fotboll eller vad man nu känner att man vill träna.
Det viktiga är att man har roligt på träningen!

Hjälp med att gå ner i vikt

April 9th, 2013 by admin

De flesta av oss behöver hjälp med att gå ner i vikt och de flesta av oss tar också hjälp med det. Här kommer några tips.

  • -Dieter. I takt med att vårt ”feel good”-samhälle växt fram har både den ena dieten och den andra ploppat upp och försvunnit lika snabbt. Ofta har de spännande namn som bikinidieten och sjudagardieten. En diet kan vara en bra början på att gå ner i vikt men det är inte säkert att de hjälper. En diet som verkar passa de allra flesta är LCHF-metoden. Du utesluter det onyttiga i kosten helt enkelt. De flesta får resultat med denna och den passar fortfarande den med karaktär. Den rekommenderas dock inte för barnfamiljen eftersom barn har helt andra näringsbehov.
  • -Gå med i en klubb. Viktväktarna är den kändaste klubben i Sverige som verkligen hjälper människor att bli av med sin övervikt. Här räknar man points och blir ivrigt påhejad av alla andra medlemmar. Föreläsningar och träningskvällar är inte heller ovanligt.
  • -Rör dig med andra. Förut fanns det nästan bara aerobics på våra gym men nu kan man träna bodypump, zumba, salsa och en hel del andra nymodigheter. Att göra detta eller bränna av ett par hårda spinningpass två dagar i veckan och samtidigt skära ner på godis och läsk gör susen för hälsan. Även friskis och svettis har mycket gympa på olika nivåer flera gånger i veckan.
  • -Skaffa ett nytt intresse. Visste du att skidåkning både är bra för kroppen och ger lite slitage Eller att ridning på häst tränar både koordination och samtliga muskelgrupper i kroppen Inte Ge dig iväg ut i skidspåren eller till närmsta ridskola och boka ridlektioner. All rörelse är bra för kroppen.
  • -Ha roligt. Mat måste vi ha, så oavsett vad du äter är det bättre att äta än att svälta. Träning ska vara rolig. Hitta den typ av träning som du vill träna. Det blir en betydligt roligare väg till viktminskningen.